Ďalšie vzdelávanie učiteľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva.

ďalšie vzdelávanie učiteľov - publikácie - vzdelávacie podujatia - metodické centrum prešov
Ďalšie vzdelávanie učiteľov - Metodicko-Pedagogické centrum Prešov

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov

Adresa: Metodicko-pedagogické centrum r. p. Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 20  Prešov
Kontakt: tel: ++421(0)51/7723452, ++421(0)51/7723241, fax: 7725110
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk
Hlavné Menu
Odporúčame...
Vyhľadávanie
Kto je online
31 návštevníci sú online (1 návštevníci si prezerajú Ponuka)

Užívateľov: 0
Hostí: 31

viac...
Ponuka ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov a odborno-metodickej pomoci školám a školským zariadeniam na šk.rok 2011/2012
Základné informácie (2 dokumentov)
Údaje o ponuke vzdelávania regionálneho pracoviska v Prešove nájdete aj na stránkach MPC Bratislava
O kontinuálnom vzdelávaní
Prečítajte si základné údaje o kontinuálnom vzdelávaní
[19449 zobrazení]
Ako postupovať
Ako postupovať pri prihlasovaní sa na konkrétny vzdelávací program?
[23102 zobrazení]
Akreditované vzdelávacie programy (1 dokumentov)
Zoznam a anotácie akreditovaných vzdelávacích programov podľa oddelení.
Zoznam akreditovaných vzdelávacích programov
Tabuľka vzdelávacích programov akreditovaných pracovníkmi Metodicko - pedagogického centra
[74943 zobrazení]
Druhy kontinuálneho vzdelávania (7 dokumentov)
Aktualizačné vzdelávanie
[51646 zobrazení]
Inovačné vzdelávanie
[25448 zobrazení]
Funkčné inovačné
[13242 zobrazení]
Špecializačné inovačné
[9780 zobrazení]
Funkčné vzdelávanie
[20771 zobrazení]
Kvalifikačné vzdelávanie
[21516 zobrazení]
Špecializačné vzdelávanie
[12616 zobrazení]
Atestácie (1 dokumentov)
Prvá a druhá atestácia
Pokyny a dokumenty
[21216 zobrazení]
Prihlasovanie a tlačivá (2 dokumentov)
Ak sa chcete prihlásiť na vzdelávanie, môžete to vykonať prostredníctvom nášho On-line systému, v prípade žiadosti o atestáciu môžete si ju prezrieť alebo stiahnúť vo formáte pdf alebo rtf.
Prihlásenie na vzdelávanie v projekte PKR prostredníctvom On-line systému
Túto formu prihlasovania je potrebné využiť ak sa jedná o vzdelávanie prostredníctvom projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
[31189 zobrazení]
Žiadosť o vykonanie atestácie
Žiadosti o vykonanie atestácie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. § 16 ods. 1 spolu s atestačnou prácou sa podávajú vždy v termínoch do 30. 6. a 31. 12.
[16999 zobrazení]
ROCEPO (0 dokumentov)
Rómske vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum. Bližšie informácie na nájdete na stránkach ROCEPO