Ďalšie vzdelávanie učiteľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva.

ďalšie vzdelávanie učiteľov - publikácie - vzdelávacie podujatia - metodické centrum prešov
Ďalšie vzdelávanie učiteľov - Metodicko-Pedagogické centrum Prešov

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov

Adresa: Metodicko-pedagogické centrum r. p. Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 20  Prešov
Kontakt: tel: ++421(0)51/7723452, ++421(0)51/7723241, fax: 7725110
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk
Hlavné Menu
Odporúčame...
Vyhľadávanie
Kto je online
20 návštevníci sú online (6 návštevníci si prezerajú Fotogaléria)

Užívateľov: 0
Hostí: 20

viac...


Naše aktivity Celkom:136 (0)
Ďalšie vzdelávanie anglického jazyka na MPC (3)
Inštruktorský lyžiarský kurz (2)
Konferencia Prevencia v učiacom sa prostredí (13)
Kurz inštruktorov lyžovania na Drienici (1)
Lyžiarske cvičiteľské kurzy 2005/2006 (2)
Maturity 2006 - Priebežné vzdelávanie (4)
Medzinárodná konferencia "Ako sa učitelia učia?" (10)
Metodický deň vo Vranove nad Topľou (4)
Národný projekt MRK (8)
Návšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity (6)
Pedagogické čítanie - 51. ročník (11)
Poznávajme život v rómskych osadách - PV (3)
PV - Koordinátor prevencie (5)
PV - Stratégia riadenia predmetovej komisie TV (1)
PV - Školské a jazykové projekty (13)
Slávnostné privítanie vstupu do EÚ,30.4.2004 (3)
Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov (13)
Stretnutie MPC 13. 3. 2014 (4)
The Essentials for Primary School Teachers (6)
Základné kurzy cvičiteľov plávania (2)
Záverečná konferencia - Edukačný portál (12)
Záverečné pohovory PVPZ - skupina A (4)
Škola očami dnešného sveta:jún 2005 Prešov (6)
Priestory Metodicko-pedagogického centra Celkom:25 (13)
Jarné upratovanie (12)
Zahraničné aktivity Celkom:29 (0)
Návšteva Europarlamentu v Bruseli (12)
Návšteva fran.expertov z Lyonu (5)
Návšteva z Americkej ambasády v Bratislave (4)
Projekt Leonardo (2)
Rokovanie v Londýne, 2004 (2)
Scott Thayer na návšteve u nás (2)
Stretnutie s veľvyslancom USA - R. M. Vallee (2)

   Počet fotiek v našej databáze: 190    

Nové fotografie

Fotka č. 1-20 (z 190 fotiek v databáze)(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »


Stretnutie_1

Stretnutie_1Obľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaStretnutie MPC 13. 3. 2014    Posledná zmena3.4.2014 7:33
Počet zobrazení2146   Komentáre0    
Pracovné stretnutie zamestnancov RP MPC Prešov konané dňa  13. marca 2014, na ktorom sa zúčastnili aj  PhDr. Nataša Slavíková námestníčka GR pre vonkajšie vzťahy, publicitu a analýzy a riaditelia jednotlivých regionálnych pracovísk MPC a zástupcovia projektových kancelárií.

Stretnutie_2

Stretnutie_2Obľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaStretnutie MPC 13. 3. 2014    Posledná zmena3.4.2014 7:32
Počet zobrazení1890   Komentáre0    
Pracovné stretnutie bolo zamerané na aktuálne problémy, vízie a primárne tendencie odborno-metodickej činnosti Metodicko-pedagogického centra.

Stretnutie_3

Stretnutie_3Obľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaStretnutie MPC 13. 3. 2014    Posledná zmena3.4.2014 7:27
Počet zobrazení1904   Komentáre0    
Prezentácia národných projektov

Stretnutie_4

Stretnutie_4Obľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaStretnutie MPC 13. 3. 2014    Posledná zmena3.4.2014 7:26
Počet zobrazení1829   Komentáre0    
Účastníci stretnutia

F1. Návšteva splnomocnenca vlády v Prešove

F1. Návšteva splnomocnenca vlády v PrešoveObľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNávšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity    Posledná zmena26.10.2013 10:58
Počet zobrazení2185   Komentáre0    
Riadieľ RP MPC a projektové tímy NP MRK 1 a NP MRK 2 privítali splnomocnenca vlády pre RK v prešovských priestoroch NP MRK2.

F2. Splnomocnenec vlády v Prešove

F2. Splnomocnenec vlády v PrešoveObľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNávšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity    Posledná zmena26.10.2013 10:54
Počet zobrazení2215   Komentáre0    
Mgr. Peter Pollák, splnomocnenec vlády pre RK v prešovských priestoroch NP MRK.

F3. Diskusia

F3. DiskusiaObľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNávšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity    Posledná zmena26.10.2013 10:49
Počet zobrazení2062   Komentáre0    
Riaditeľ RP MPC a splnomoc.vlády pre RK Mgr. Peter Pollák spolu diskutovali o prebiehajúcich NP MR1 a MRK 2 kt. sú realizované pod záštitou MPC

F4. NP MRK 1

F4. NP MRK 1Obľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNávšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity    Posledná zmena26.10.2013 10:44
Počet zobrazení2910   Komentáre0    
Zástupcovia projektových kancelárií národného projektu MRK 1 „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ oboznamujú splnomocnenca vlády pre RK s dosiahnutými výsledkami za dva roky činnosti a ďalšími úlohami do budúcnosti.

F5. MRK 2

F5. MRK 2Obľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNávšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity    Posledná zmena26.10.2013 10:35
Počet zobrazení4466   Komentáre0    
Riaditeľ RP MPC PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD. a splnomocnenec vlády pre RK Mgr. Peter Pollák diskutovali s hlavným finančným manažérom Ing. Petrom Jarošincom o zámeroch a cieľoch v NP MRK 2.

F6. MRK 2

F6. MRK 2Obľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNávšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity    Posledná zmena26.10.2013 10:30
Počet zobrazení3189   Komentáre0    
Riaditeľ RP MPC PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD. a splnomocnenec vlády pre RK Mgr. Peter Pollák diskutovali s hlavným finančným manažérom Ing. Petrom Jarošincom o zámeroch a cieľoch v NP MRK 2.

1. Fotka

1. FotkaObľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNárodný projekt MRK    Posledná zmena17.10.2011 14:33
Počet zobrazení4895   Komentáre0    
Garant NP a expert pre model CVS RNDr. Peter Dolíhal, expertka pre kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ Doc.PaedDr. Alica Petrasová, PhD. a generálny riaditeľ MPC a hlavaný manažér projektu PaedDr. Ivan Pavlov,Phd. predstavujú národný projekt "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít" na informačnom stretnutí riaditeľov a vedúcich zamestnancov základných škôl Prešovského kraja
12.10.2011, RP MPC Prešov
2. Fotka

2. FotkaObľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNárodný projekt MRK    Posledná zmena17.10.2011 14:09
Počet zobrazení3100   Komentáre0    
Riadiaci personál prezentuje národný projekt "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych  
komunít"

3. Fotka

3. FotkaObľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNárodný projekt MRK    Posledná zmena17.10.2011 14:06
Počet zobrazení3212   Komentáre0    
Riaditelia škôl Prešovského kraja prejavili záujem o národný projekt

4. Fotka

4. FotkaObľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNárodný projekt MRK    Posledná zmena17.10.2011 14:02
Počet zobrazení2924   Komentáre0    
Riaditelia a vedúci zamestnanci základných škôl na informačnom stretnutí

5. Fotka

5. FotkaObľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNárodný projekt MRK    Posledná zmena17.10.2011 13:53
Počet zobrazení3131   Komentáre0    
Predstavenie expertov národného projektu pedagogickej verejnosti

6. Fotka

6. FotkaObľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNárodný projekt MRK    Posledná zmena17.10.2011 13:47
Počet zobrazení3204   Komentáre0    
Prezentácia projektu "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít"


7. Fotka

7. FotkaObľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNárodný projekt MRK    Posledná zmena17.10.2011 13:33
Počet zobrazení3278   Komentáre0    
RNDr. Peter Dolíhal predstavuje víziu modelu Celodenného výchovného systému.

8. Fotka

8. FotkaObľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaNárodný projekt MRK    Posledná zmena17.10.2011 13:28
Počet zobrazení2594   Komentáre0    
RNDr. Peter Dolíhal predstavuje víziu modelu Celodenného výchovného systému.

Skúšobná komisia

Skúšobná komisiaObľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaZáverečné pohovory PVPZ - skupina A    Posledná zmena9.7.2009 10:19
Počet zobrazení4816   Komentáre0    
Záverečné pohovory PVPZ - skupina A sa uskutočnili v dňoch 8. 6. a 10. 6. 2009

Vytiahnutie teoretickej otázky

Vytiahnutie teoretickej otázkyObľúbené
PridaladminViac fotiek od admin    KategóriaZáverečné pohovory PVPZ - skupina A    Posledná zmena9.7.2009 9:58
Počet zobrazení4353   Komentáre0    

Fotka č. 1-20 (z 190 fotiek v databáze)(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »