Ďalšie vzdelávanie učiteľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva.

ďalšie vzdelávanie učiteľov - publikácie - vzdelávacie podujatia - metodické centrum prešov
Ďalšie vzdelávanie učiteľov - Metodicko-Pedagogické centrum Prešov

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov

Adresa: Metodicko-pedagogické centrum r. p. Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 20  Prešov
Kontakt: tel: ++421(0)51/7723452, ++421(0)51/7723241, fax: 7725110
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk
Hlavné Menu
Odporúčame...
Vyhľadávanie
Kto je online
44 návštevníci sú online (9 návštevníci si prezerajú Vzdelávacie podujatia)

Užívateľov: 0
Hostí: 44

viac...

Vzdelávacie podujatiaJazyky (15)
Anglický, Francúzsky, Maďarský, Nemecký, Rusínsky, Ruský, Slovenský, Ukrajinský
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov (15)
Mesačné harmonogramy projektu PKR PZ a OZ
Odborné vzdelávanie (7)
Didaktika odborných predmetov, Didaktika OP a vzdelávanie nepedagogických zamest., Školské knižnice
Pedagogika, psychológia, kariérne vzdelávanie (8)
Kariérne vzdelávanie učiteľov a vychovávateľov, Pedagogika, Psychológia, Špeciálna pedagogika
Predprimárne a primárne vzdelávanie (5)
1. stupeň ZŠ, Materské školy
Prírodovedné vzdelávanie (16)
Chémia, Fyzika, Geografia, Informačné a komunikačné technológie, Matematika, Prírodopis a biológia, Zemepis
ROCEPO (7)
Výchova a vzdelávanie rómskych žiakov
Spoločenskovedné predmety (4)
Dejepis, Občianská výchova a náuka, náuka o spoločnosti
Výchovné predmety (10)
Etická, estetická a výtvarná výchova, Hudobná výchova, Náboženstvo a náboženská výchova, Technická výchova, Telesná a športová výchova
Školský manažment (1)


Počet dokumentov v našej databáze: 88

Po kliknutí na položku sa vzdelávacie podujatia zobrazia v takomto tvare.

Kategória: Odborné vzdelávanie Didaktika odborných predmetov
Stiahnuť teraz!Ing. Mária Hitríková - pozvánky projektu PKR Obľúbené

Pozvánky na podujatia, organizované v rámci národného projektu Profesionálny a kariérový rast pedagogických zamestnancov, určené pedagogickým a odborným zamestnancom cieľovej skupiny, ktorí boli zaradení do vzdelávacieho programu a dostali oznámenie o zaradení.

Stiahnuté 3820 krát  3820  Veľkosť dokumentu 302.50 KB  E-mail   Domovská stránka http://www.mcpo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Predprimárne a primárne vzdelávanie 1. stupeň ZŠ
Stiahnuť teraz!Mgr. Jozef Bernát - pozvánky projektu PKR Obľúbené

Pozvánky na podujatia, organizované v rámci národného projektu Profesionálny a kariérový rast pedagogických zamestnancov, určené pedagogickým a odborným zamestnancom cieľovej skupiny, ktorí boli zaradení do vzdelávacieho programu a dostali oznámenie o zaradení.

Stiahnuté 4283 krát  4283  Veľkosť dokumentu 318.00 KB  E-mail   Domovská stránka http://www.mcpo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: ROCEPO Výchova a vzdelávanie rómskych žiakov
Stiahnuť teraz!Mgr. Marcel Kurty - pozvánky projektu PKR Obľúbené

Pozvánky na podujatia, organizované v rámci národného projektu Profesionálny a kariérový rast pedagogických zamestnancov, určené pedagogickým a odborným zamestnancom cieľovej skupiny, ktorí boli zaradení do vzdelávacieho programu a dostali oznámenie o zaradení.

Stiahnuté 4292 krát  4292  Veľkosť dokumentu 56.64 KB  E-mail marcel.kurty@mpc-edu.sk  Domovská stránka http://www.mcpo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: ROCEPO Výchova a vzdelávanie rómskych žiakov
Stiahnuť teraz!Mgr. Jana Medvecová - pozvánky projektu PKR Obľúbené

Pozvánky na podujatia, organizované v rámci národného projektu Profesionálny a kariérový rast pedagogických zamestnancov, určené pedagogickým a odborným zamestnancom cieľovej skupiny, ktorí boli zaradení do vzdelávacieho programu a dostali oznámenie o zaradení.

Stiahnuté 3621 krát  3621  Veľkosť dokumentu 0 bytov  E-mail jana.medvecova@mpc-edu.sk  Domovská stránka http://
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Výchovné predmety Telesná a športová výchova
Stiahnuť teraz! PaedDr. Michal Modrák, PhD. - Pozvánky projektu PKR Obľúbené

Pozvánky na podujatia, organizované v rámci národného projektu Profesionálny a kariérový rast pedagogických zamestnancov, určené pedagogickým a odborným zamestnancom cieľovej skupiny, ktorí boli zaradení do vzdelávacieho programu a dostali oznámenie o zaradení.

Stiahnuté 23007 krát  23007  Veľkosť dokumentu 97.66 KB  E-mail   Domovská stránka http://www.mcpo.sk
Hodnotenie: 10.00 (2 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (8)