Ďalšie vzdelávanie učiteľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva.

ďalšie vzdelávanie učiteľov - publikácie - vzdelávacie podujatia - metodické centrum prešov
Ďalšie vzdelávanie učiteľov - Metodicko-Pedagogické centrum Prešov

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov

Adresa: Metodicko-pedagogické centrum r. p. Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 20  Prešov
Kontakt: tel: ++421(0)51/7723452, ++421(0)51/7723241, fax: 7725110
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk
Hlavné Menu
Odporúčame...
Vyhľadávanie
Kto je online
33 návštevníci sú online (1 návštevníci si prezerajú Odkazy)

Užívateľov: 0
Hostí: 33

viac...Odkazy (17)


Počet odkazov v našej databáze: 17


Nové odkazy

Kategória Odkazy
Visit Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave - Generálne riaditeľstvo Obľúbené Naposledy aktualizované 4.12.2012 9:33

Rozpočtová vzdelávacia a odborno-metodická inštitúcia Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

Navštívené 3538   Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitPedagogické rozhľady Obľúbené Naposledy aktualizované 11.12.2008 13:26

Sprístupnenie odborno-metodického časopisu Pedagogické rozhľady ktorý je určený pre pedagogickú verejnosť na Slovensku aj na webových stránkach. K dispozícií je nielen aktuálne číslo, ale aj vstup do archívu časopisu.

Navštívené 2555   Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitModerná škola - servis pre rodičov, učiteľov a deti Obľúbené Naposledy aktualizované 3.2.2006 12:44

Internetový portál Moderná škola tvorí bohatý servis pre rodičov, ale aj deti a učiteľom nahradí niekdajšie Učiteľské noviny.

Navštívené 3510   Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitInnovative Teachers Network Obľúbené Naposledy aktualizované 26.1.2006 7:22

Innovative Teachers Network spája celosvetovú komunitu pedagógov, ktorí majú spoločný záujem zlepšiť výučbu pomocou moderných technológií. Innovative Teachers Network je zameraný hlavne pre učiteľov na prvom a druhom stupni základných škôl a odborníkoch, ktorí vás podporujú.

Navštívené 2533   Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisiteTwinning - Nájdite si partnerskú školu v Európe Obľúbené Naposledy aktualizované 9.5.2005 9:38

ETwinning je program o uzatváraní partnerstiev, v ktorých dve školy z dvoch rôznych európskych krajín využívajú výhody informačných a komunikačných technológií s cieľom spolupracovať a dosiahnuť úspechy v pedagogickej, sociálnej a kultúrnej oblasti.

Navštívené 3820   Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitÚčtovníctvo v príkladoch - pracovný zošit pre žiaka Obľúbené Naposledy aktualizované 5.5.2005 12:18

Účtovníctvo v príkladoch - pracovny zosit pre žiaka v dvoch častiach.
Časť prvá - jednoduchšie učivo, vstup do účtovníctva
Časť druhá - náročnejšie učivo určené pre pokročilých v danom predmete

Navštívené 2519   Hodnotenie 7.50 (2 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitKrajský školský úrad Prešov Obľúbené Naposledy aktualizované 21.1.2005 10:32

Krajský školský úrad v Prešove vznikol 1.1.2004 ako samostatná rozpočtová organizácia riadená MŠ SR.

Navštívené 5000   Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitKrajský školský úrad v Košiciach Obľúbené Naposledy aktualizované 19.1.2005 15:17

Krajský školský úrad v Košiciach vznikol 1.1.2004 ako samostatná rozpočtová organizácia riadená MŠ SR.

Navštívené 2733   Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitPrešovská univerzita v Prešove Obľúbené Naposledy aktualizované 19.1.2005 14:57

Prešovská univerzita bola zriadená 1.1.1997 rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky.


Navštívené 5968   Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitŠtátny inštitút odborného vzdelávania Obľúbené Naposledy aktualizované 19.1.2005 14:48

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) ako odborno-metodická, pedagogicko-poradenská, výskumno-vývojová, koordinačná a vzdelávacia inštitúcia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, je odborným a pedagogickým garantom na riešenie otázok odborného vzdelávania a výchovy v stredných odborných učilištiach a stredných odborných školách v Slovenskej republike, kde zabezpečuje aj informačný a metodický servis.

Navštívené 4911   Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitŠtátna školská inšpekcia Obľúbené Naposledy aktualizované 19.1.2005 14:26

Štátna školská inšpekcia vznikla zo zákona 1. januára 2000 ako orgán štátnej správy v školstve, ktorý plní funkciu kontroly štátu nad výchovou a vzdelávaním v základných a stredných školách a školských zariadeniach a je vo svojej činnosti nezávislá.

Navštívené 5565   Hodnotenie 8.00 (1 hlas)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitIUVENTA Obľúbené Naposledy aktualizované 19.1.2005 13:52

Iuventa je organizácia Ministerstva školstva SR, ktorá sa podieľa na realizácii štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži prostredníctvom metodických, školiacich a vzdelávacích aktivít určených všetkým tým, ktorí pracujú s deťmi a mládežou vo voľnom čase.

Navštívené 2596   Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitInfovek Obľúbené Naposledy aktualizované 19.1.2005 13:43

Cieľom projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre uplatnenie sa v globálnej informačnej spoločnosti 3. tisícročia.

Navštívené 2935   Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitŠtátny pedagogický ústav Obľúbené Naposledy aktualizované 19.1.2005 13:10

Jeho činnosť je zameraná na vedecko–výskumnú, odborno-metodickú a vzdelávaciu oblasť. Poslaním ŠPÚ je riešiť z oblasti výchovy a vzdelávania úlohy vedecko-výskumného charakteru a odborno-metodicky usmerňovať základné a stredné školy (predovšetkým gymnázia).

Navštívené 7985   Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitÚstav informácií a prognóz školstva Obľúbené Naposledy aktualizované 18.1.2005 10:30

Ústav informácií a prognóz školstva, je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriad'ovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva SR, ktorej hlavnou funkciou je tvorba informácií pre podporu riadenia a rozvoja oblastí patriacich do správnej kompetencie rezortu školstva v SR.

Navštívené 2511   Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitMinisterstvo školstva Slovenskej republiky Obľúbené Naposledy aktualizované 17.1.2005 12:24

Stromová 1
813 30 Bratislava
Telefón: +421 2/59374111
E-mail: inform@education.gov.sk


Navštívené 2602   Hodnotenie 6.00 (1 hlas)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)

Kategória Odkazy
VisitROCEPO - Rómske vzdelávacie centrum Prešov Obľúbené Naposledy aktualizované 25.5.2004 13:05

ROCEPO je integrálnou súčasťou MPC v Prešove a jeho cieľom je zohľadniť špecifické potreby a podmienky rómskej národnostnej menšiny s dôrazom na efektívne vzdelávacie, informačné, dokumentačné a poradenské služby obzvlášť pre učiteľov na školách s vysokým počtom rómskych detí a žiakov.

Navštívené 2909   Hodnotenie 10.00 (2 hlasov)
Ohodnotiť tento odkaz | Navrhnúť zmeny |Neplatný odkaz | Pošli priateľovi | Komentáre (0)