Ďalšie vzdelávanie učiteľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva.

ďalšie vzdelávanie učiteľov - publikácie - vzdelávacie podujatia - metodické centrum prešov
Ďalšie vzdelávanie učiteľov - Metodicko-Pedagogické centrum Prešov

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov

Adresa: Metodicko-pedagogické centrum r. p. Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 20  Prešov
Kontakt: tel: ++421(0)51/7723452, ++421(0)51/7723241, fax: 7725110
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk
Hlavné Menu
Odporúčame...
Vyhľadávanie
Kto je online
20 návštevníci sú online (1 návštevníci si prezerajú Oznamy)

Užívateľov: 0
Hostí: 20

viac...
Pridal admin dňa 6.3.2016 8:43:00 (2879 čítaní)

RP MPC Prešov organizuje 15. 4. 2016 odborno-metodický seminár zameraný na uplatnenie pedagogických skúsenosti učiteľov pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti žiakov s mentálnym postihnutím. Bližšie informácie sú nájdete v prílohe.


Pridal admin dňa 19.3.2013 7:55:55 (9624 čítaní)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov a učiteľov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí na akademický rok 2013/2014

1. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Veliko Trnovo, Bulharsko
2. Pekinská univerzita zahraničných štúdií v Pekingu, Čínska ľudová republika
3. Univerzita Blaise – Pascal v Clermont Ferrand, Francúzsko
4. Vysoká škola pedagogická v Segedíne, Maďarská republika
5. Jagellonská univerzita v Krakove, Poľsko
6. Univerzita v Novom Sade, Srbsko
7. Univerzita v Belehrade, Srbsko
8. Inštitút slavistiky Univerzity v Kolíne, Nemecká spolková republika
9. Humboldtova univerzita v Berlíne, Nemecká spolková republika
10. Užhorodská národná univerzita, Ukrajina

Čítaj viac... | 8796 bytov | Komentáre?

Pridal admin dňa 7.3.2012 20:15:24 (54340 čítaní)


Vážené kolegyne, vážení kolegovia!
Radi by sme vás informovali, že počnúc dnešným dňom, t. j. od 5. 3. 2012, RP MPC Prešov spúšťa nový spôsob prihlasovania sa na vzdelávanie na adrese http://prihlasky.eduk.sk, ktorý umožní pružnejšie reagovanie na dopyt po vzdelávacích programoch a urýchlenie procesu zaradenia uchádzača o vzdelávanie do vzdelávacej skupiny. Tento elektronický systém sa v ničom zásadnom nelíši od pôvodného spôsobu prihlasovania, ponúka však niekoľko vymožeností spojených s modernou dobou. Odteraz sa napríklad nemusíte báť, že sa vám vaša prihláška niekoľko týždňov po jej odovzdaní vráti, pretože ste zabudli vyplniť nejaký podstatný údaj. Systém vás ihneď upozorní, ktoré údaje sú skutočne nutné, a poskytne vám aj pomoc pri ich vypisovaní.

Čítaj viac... | 2056 bytov | Komentáre?

Pridal admin dňa 8.2.2012 13:39:53 (4620 čítaní)

V sekcii "Publikácie" sme zverejnili komentár § 61a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
V komentári sú uvedené aj rôzne príklady hlavne na uznávanie I. atestácie.


Pridal bcupka dňa 27.10.2011 12:12:31 (4810 čítaní)

Video-výzva pre zapojenie základných škol do národného projektu "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizoavnch rómskych komunít"


Pridal bcupka dňa 10.10.2011 14:33:33 (5093 čítaní)

Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.“

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,


Metodicko pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) implementuje Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je financovaný v rámci operačného programu Vzdelávanie.

Plánovaná dĺžka projektu je 40 mesiacov (01.10.2011- 31.01.2015).

Čítaj viac... | 6689 bytov | Komentáre?

Pridal admin dňa 11.3.2011 8:46:01 (5149 čítaní)

V aktualizovanom dokumente Výpočet čistej mzdy zamestnanca sú zahrnuté najnovšie zmeny v tejto oblasti, a konkrétne výpočty miezd platné od januára 2011.


Pridal admin dňa 1.10.2010 11:45:00 (34617 čítaní)

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov, ul. Tarasa Ševčenka 11, 080 20 Prešov v mesiaci október 2010 opätovne obnovuje – aktualizuje svoju web stránku www.mcpo.sk
Na stránke v sekcii katalóg sú zverejňované vzdelávacie programy, ktoré sú v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 445 MŠ SR z 19. októbra 2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré umožňujú účastníkom rozvíjať ich profesijný rozvoj, ktorý sa v kariérnom systéme uskutočňuje práve prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania.

Čítaj viac... | 4586 bytov | Komentáre?

Pridal admin dňa 2.6.2009 10:47:00 (7167 čítaní)

MPC RP Prešov v rámci prieskumu o postavení dieťaťa a žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v roku 2007 sprístupňuje na svojich stránkach www.rocepo.sk venovaných problematike žiakov zo SZP publikáciu "Správa o výsledkoch prieskumu o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v špeciálnych základných školách". Jedná sa o prvú časť výsledkov prieskumu týkajúcu sa špeciálnych základných škôl. Záujemci publikáciu nájdu vo formáte pdf v sekcii Dokumenty - Na pomoc pedagógom - Výskum alebo priamo tu.


Pridal admin dňa 24.3.2009 15:00:36 (5270 čítaní)

MPC RP Prešov v rámci projektu Poďme spolu do školy financovaného za pomoci Roma education fund vydalo súbor publikácií pre vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Časť z nich sme už publikovali na našich webových stránkach venovaných hlavne vzdelávaniu detí zo SZP www.rocepo.sk v sekcii Dokumenty a ďalšie budeme postupne pridávať.


(1) 2 3 4 »