Ďalšie vzdelávanie učiteľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva.

ďalšie vzdelávanie učiteľov - publikácie - vzdelávacie podujatia - metodické centrum prešov
Ďalšie vzdelávanie učiteľov - Metodicko-Pedagogické centrum Prešov

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov

Adresa: Metodicko-pedagogické centrum r. p. Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 20  Prešov
Kontakt: tel: ++421(0)51/7723452, ++421(0)51/7723241, fax: 7725110
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk
Hlavné Menu
Odporúčame...
Vyhľadávanie
Kto je online
40 návštevníci sú online (13 návštevníci si prezerajú Publikácie)

Užívateľov: 0
Hostí: 40

viac...

PublikáciePublikácie: Výchovné predmety Telesná a športová výchova

Michal Modrák , Metodicko - pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov Anotácia: Autor pojednáva o edukačnom význame akreditovaných vzdelávacích programov v rámci PKRO, spolufinancovaných zo zdrojov pre EÚ, vytvorených a schválených pre telovýchovných pedagógov základných škôl , stredných škôl a školských zariadení a pedagógov, podieľajúcich sa pri realizovaní vzdelávania v rámci výchovnej a humanitnej činnosti – vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb ( ISCED 1, 2, 3 ). Kontinuálne poukazuje na význam olympijskej výchovy v regionálnom školstve v SR. V neposlednom rade - v rámci bazálnej vzorky - prezentuje názor zainteresovaných učiteľov k súčasnému stavu telesnej a športovej výchovy v základných a v stredných školách a v školských zariadeniach – s prihliadnutím na zapracovávanie edukácie v oblasti valeológie. Kľúčové slová: telovýchovná gramotnosť žiakov, projekt moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť, kalokagatia, zdravý životný štýl, názory telocvikárov, školské kluby detí , edukácia pohybovej a športovej prípravy, protiklady vo výchove.

Stiahnuté 1746 krát 1746   Veľkosť publikácie 238.29 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://


 
Každý komentár je subjektívnym názorom jeho autora.
Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich obsah.