Ďalšie vzdelávanie učiteľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva.

ďalšie vzdelávanie učiteľov - publikácie - vzdelávacie podujatia - metodické centrum prešov
Ďalšie vzdelávanie učiteľov - Metodicko-Pedagogické centrum Prešov

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov

Adresa: Metodicko-pedagogické centrum r. p. Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 20  Prešov
Kontakt: tel: ++421(0)51/7723452, ++421(0)51/7723241, fax: 7725110
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk
Hlavné Menu
Odporúčame...
Vyhľadávanie
Kto je online
8 návštevníci sú online (4 návštevníci si prezerajú Publikácie)

Užívateľov: 0
Hostí: 8

viac...

PublikáciePublikácie: Výchovné predmety Telesná a športová výchova

Autor: PaedDr. Michal Modrák, PhD.; MPC Bratislava, regionálne pracovisko Prešov.
Anotácia : Autor predkladá zadania pre maturitnú skúšku z voliteľného maturitného predmetu Základy športovej prípravy.
Kľúčové slová : prínos pedagogiky, psychológie a fyziológie k rozvoju telesnej kultúry, poslanie telesnej kultúry v živote človeka, úlohy a ciele olympijského hnutia, oporná a pohybová sústava človeka, potreba biochémie v športovom tréningu a v pohybovej činnosti, zostavovanie tréningových plánov, charakteristika športového talentu, význam, úlohy a ciele regenerácie a rehabilitácie v športovej príprave.

Stiahnuté 1654 krát 1654   Veľkosť publikácie 170.97 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://www.mcpo.sk


 
Každý komentár je subjektívnym názorom jeho autora.
Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich obsah.