Ďalšie vzdelávanie učiteľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva.

ďalšie vzdelávanie učiteľov - publikácie - vzdelávacie podujatia - metodické centrum prešov
Ďalšie vzdelávanie učiteľov - Metodicko-Pedagogické centrum Prešov

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov

Adresa: Metodicko-pedagogické centrum r. p. Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 20  Prešov
Kontakt: tel: ++421(0)51/7723452, ++421(0)51/7723241, fax: 7725110
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk
Hlavné Menu
Odporúčame...
Vyhľadávanie
Kto je online
11 návštevníci sú online (3 návštevníci si prezerajú Publikácie)

Užívateľov: 0
Hostí: 11

viac...

PublikáciePublikácie: Ostatné Riadenie

1. januára 2012 nadobudol účinnosť Čl. I zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je najčastejšie oslovované vo veci výkladu ustanovení § 61a. Z názvu ustanovenia § 61a vyplýva, že toto ustanovenie je prechodným ustanovením a rieši problematiku uplatňovania zmien, ktoré zaviedol zákon č. 390/2011 Z. z.
To znamená, že upravuje, ako sa zmeny, ktoré zaviedol zákon č. 390/2011 Z. z. budú aplikovať na skutočnosti, ktoré nastali v období od 1. novembra 2009, teda po účinnosti pôvodného zákona č. 317/2009 Z. z. až do 31. decembra 2011 teda, do účinnosti zákona č. 390/2011 Z. z. ak priamo v texte ustanovenia § 61a nie je uvedený iný termín (napr. ustanovenie odseku 2).

Stiahnuté 9582 krát 9582   Veľkosť publikácie 214.55 KB   Podporované platformy   Domovská stránka publikácie http://


 
Každý komentár je subjektívnym názorom jeho autora.
Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich obsah.